استفاده از لنز های چشمی

ایا لنز های رنگی برای چشم خوب هستند؟

رنگ یا رنگ روی لنزهای رنگی می تواند برای چشم بسیار خصرناک باشد زیرا بسیار حساس حستند. هنگامی که از لنز هایی استفاده می کنید که برای شما تجویز نشده است میتوانند باعث آسیب دائمی به فرنیه شما شوند.

کراتیت یک عفونت قرنیه است که زمانی رخ می دهد که فرد از لنزهای تماسی رنگی بدون مراقبت مناسب استفاده کند. بنا بر این برای استفاده از لنز های چشمی رنگی به موارد زیر توجه کندید.

1.استفاده از محلوی استاندارد و با کیفیت( دقت کنید  حتی اگر از لنزهای خود استفاده نمی کنید می بایست محلول آن را هر دو روز یک بار تعویض کنید.

2.دقت کنید لنز های خود را از مراکز معتبر  و از اصالت آن اطمینان حاصل کنید.

 

 

ثبت نظر


فرم ارسال نظر

تگ ها

صفحه اجتماعی

طراحی و توسعه : ره وب