لنز چشم

لنز تماسی چشمی چیست؟ لنز های تماسی چشمی، جزو دسته تجهیزاتی پزشکی هستند که مستقیما بر روی قرنیه چشم قرار می گیرند. مانند عینک به تصحیح عیوب انکساری چشم کمک می کنند و با افزودن و یا کم کردن قدرت تمرکز قرنیه و چشم این کار را انجام می دهند.

طراحی و توسعه : ره وب